QUÈ EM DIU L'EVANGELI?
                     
 
 

setmanes

passades

 
 
   

Jesús torna al Pare

(Mc. 16,19-20; Lc. 24,50-53; Ac. 1,9-12)

01/02/2015

Pastoral Social
 

 

 

Després se'ls enduu fora de la ciutat fins a prop de Betània, poble a tres quilòmetres de Jerusalem, en el vessant de la muntanya de les Oliveres. Alça les mans i els beneeix. I mentre els beneïa, es va separar d'ells, i fou endut cap al cel, i s'assegué a la dreta del Pare. Encara s'estaven mirant fixament al cel, se'ls presenten dos homes amb vestits blancs, i els diuen: “Homes de Galilea, per què us esteu mirant el cel? Aquest Jesús que ha estat endut d'entre vosaltres cap al cel, vindrà tal com heu vist que se n'hi anava”. Després se'n tornen a Jerusalem plens d'una gran alegria. Van pujar a la sala de la casa on es reunien. Eren Pere, Joan, Jaume, Andreu, Felip, Tomàs, Bartomeu, Mateu, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, el Cananeu, i Judes, fill de Jaume. Tots ells eren constants i unànimes en la pregària, juntament amb Maria, la mare de Jesús, amb algunes dones, i parents d'ells. També anaven al temple beneint Déu-Pare. Arribada l'hora se n'anaren a predicar per tot arreu. El Senyor cooperava amb ells i confirmava la seva predicació de la paraula amb els senyals prodigiosos que l'acompanyaven.

Conclusió : Joan evangelista va escriure aquest final: “Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres senyals prodigiosos que no es troben escrits a l'Evangeli. Els que estan escrits aquí és perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i creient, tingueu vida en el seu nom. Jo i la meva comunitat en donem testimoni de tot això. Jesús va fer encara moltes altres coses. I si algú volgués escriure-les una per una, em sembla que els llibres que es podrien escriure no cabrien en el món sencer” . (Aquesta última expressió és per ponderar la gran activitat de Jesús per a la humanitat).

 

Mn. Pere

01/02/2015

 

Avui dia 1 de febrer de 2015, finalitza un recorregut per els quatre Evangelis (Sinòptics). El primer article, va ser publicat el dia 27 de novembre de 2011, inici de l'Advent, han sigut 166 setmanes seguin les petjades de Jesús, en la Bíblia. Desitjo de tot cor que les meves reflexions i comentaris serveixin per entendre una mica més el missatge que ens volen transmetre els evangelistes.

 

 

 

 

 

 

   
 
Què em diu l'Evangeli?
 
 

Aturar-se