Antoni M.

Llompart i Mas

Pere

Arribas i Bartolomé

Rector
Diaca
Consell Pastoral
 

 

 

Pastoral Social
 
 
 
Organigrama