LITÚRGIA
tercer món
aprofundiment de la fe
vida creixent

Un grup de persones es reuneix trimestralment per a promoure i coordinar la dinàmica litúrgica de la Parròquia. Es preparen les Eucaristies dominicals: cants, ambientació ornamental, lectors, etc

MARE DE DEU