<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> <MMString:LoadString id="insertbar/table" />
INFORMACIONS
 
 
 
Nou llibre de Mn. Pere Arribas
 

Aturar-se

de Pere Arribas i Bartolomé

Si esteu interessats a adquirir-los,
 podeu dirigir-vos
 a  la nostra parròquia o
 a la libreria Claret.
 El preu és de 10€ cadascun.