<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Parṛquia

El moviment de Vida Creixent a la nostra parròquia comença la seva singladura l'any 1995, després d'una visita i presentació del moviment a la nostra Comunitat, per mitjà del Sr.Viñas, gran entusiasta i president de Vida Creixent, juntament amb el P. Sobre Roca, consiliari diocesà de la Diòcesi de Barcelona (tots dos ja traspassats a la casa del Pare).

D'entre les persones que van assistir a la presentació, va començar un grup de vuit persones, al qual s'ha anat afegint més gent i actualment el nombre dels que formen el moviment de Vida Creixent és de 50. En aquests anys hem tingut també la pèrdua de quatre persones molt estimades. Com a consiliari i impulsor del moviment de Vida Creixent a la nostra parròquia tenim el diaca Mn Pere Arribas.

Des del començament les trobades són quinzenals i es fan el divendres, de les 18 a les 19,30 h.

Seguim i treballem el temari que ens proporciona el moviment, dialogant en els grups i procurant treure el màxim profit de cada tema per a la vida del dia a dia.

El primer any el grup es va limitar a treballar el temari i fer una pregària a l'inici i al final de cada reunió. Des de llavors hem anat evolucionant, segons la demanda de les persones i les seves necessitats. En primer lloc, es va incorporar la pregària de la litúrgia de les hores, intercalant-la amb els temes proposats pel moviment en el temari de cada any. També celebrem el començament i el final de curs, així com l'amic invisible i d'altres festes al llarg del curs.

L'any 2000 es va creure necessari, d'acord amb l'evolució de les persones que formàvem el moviment, de fer algun recés o quelcom de similar, almenys un cop a l'any. Al 2004 es van incrementar aquests recessos a dos a l'any i, des d'aleshores, es continua fent-ne dos, als mesos d'abril i novembre.

L'assistència a les reunions quinzenals té una mitjana de 32 persones; els recessos, de 29, i els inicis i finals de curs, de 42.

El compromís comunitari dels que formem el moviment de Vida Creixent és molt variat, tal i com és la vida d'una parròquia i , tret que ho impedeixi la salut o qüestions familiars, tothom està compromès en alguna tasca.

Cal afegir el calenedari del grup en particular, les trobades d'arxiprestat, de zona, de Bisbat i de Catalunya que organitza el moviment - assemblees, conferències, final de curs, sortides- a les quals el nostre grup participa activament i amb una bona representació.

 

VIDA CREIXENT
calendari
clica aquí
Litúrgia
aprofundiment de la fe