FUNDACIÓ  SARDÀ – PUJADAS

Amb la denominació Fundació Sardà – Pujadas i per garantir la continuïtat de l’obra de Mn. Sardà, fundador de la nostra escola, el Cardenal Narcís Jubany, per Decret episcopal de 19 de desembre de 1985, erigí la Fundació Sardà – Pujadas com a Fundació Autònoma Privada de l’Església, amb plena personalitat jurídica i sense afany de lucre.

La Fundació és regida pels seus estatuts, el seu Reglament intern i per les disposicions canòniques corresponents i per un Patronat.

El seu domicili està a la ciutat de Barcelona, en el local propietat de la Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, carrer Varsòvia, 162-164.

Finalitats de la Fundació: el cànon 114, paràgraf 2, proposa:
a.- L’assistència escolar a nois i noies amb discapacitats -fills de famílies treballadores-, que presenten necessitats educatives especials,
 b.- La tutela i atenció immediates a l’Escola Parroquial Especial Nostra Senyora de Montserrat, del Guinardó, en la seva Secció de Formació Professional.

La Fundació Sardà – Pujadas facilita a les Escoles consell i suport econòmic per a:

  • La millora de les instal·lacions, l’actualització i modernització de l’equipament per la seva tasca docent i aprenentatge dins del món d’avui.
  • La formació i reciclatge del personal docent.
  • El foment d’activitats educatives extraescolars i de lleure.
  • La promoció i l’estímul d’iniciatives pedagògiques.

Ens cal l’ajuda econòmica de molta gent per poder portar a terme els nostres objectius i fer que aquests nois i noies aconsegueixin la inclusió més plena possible a la vida ciutadana i en tots els àmbits laborals.

Si voleu, podeu fer els vostres donatius al compte corrent següent:

CAIXA DE CATALUNYA
Fundació Sardà – Pujadas
Nif:  G-58248295
Compte:  2013 0096 48 0200459591

(Les aportacions fetes a la Fundació, donen dret a practicar les deduccions corresponents en la quota de I’I.R.P.F.)

Fundació Sardà-Pujadas
Càritas Parroquial
Escola Especial
 
   

 

Pastoral Social