Consell Pastoral
Pastoral Social
Organigrama
 

 

Rector, Diaca

 

Representant Caritas

 

Representant de la Comunitat

 

Representant de la Comunitat

Eva Robles i Hidalgo: Representant de la Comunitat

M.Josep Cirera:

Representant de la Comunitat

Carme Ventura i Collell:

Representant Equips de Litúrgia

Josep Pla:

Representant grups de vida creixent

Ramon Fito i Gil:

Representant Escola Especial

Jordi Silvestre i Pérez:

Representant Mitjans de Comunicació

Santiago Ruíz i Puntonet: Representant Consell d'Economia
Germana Pilar Gómez i Saiz: Representant Serventes de la Passió