Catequesi d'infants
   
 
L’ equip de catequistes està format per unes 12  persones . La catequesi de nens consta de 5 cursos. Després del 2n curs, els nens participen de l’ Eucaristía, és a dir, fan la primera comunió.Si estem  d’acord en considerar que la vida dels cristians ha d’estar en permanent formació, de catequesi, n’hauríem de fer tota la vida. En canvi, ens trobem que hi ha famílies que demanen la catequesi només per fer la primera comunió. La comunitat parroquial ofereix, a través del grup de catequistes, l’acompanyament en el creixement de la fe a les famílies que ho sol.liciten. Hi ha famílies que després de la primera comunió desapareixen (la majoria); n’hi ha, però, un 10-20 % que segueixen els cursos posteriors. La metodologia que seguim és  la dels llibres del S.I.C,  AMB NOSALTRES. En ocasions, quan es creu oportú, els temes reben suport audiovisual. La catequesi comença a meitat d’octubre i acaba al maig.
L’ horari és de 6.15 a 7.15 dels dimarts. Cada 4t diumenge de mes la parròquia celebra l’Eucaristia d’ infants i es remarca molt a les famílies que demanen catequesi pels seus fills la conveniència de participar a aquestes celebracions.  
 
 
Organigrama