CALENDARI    DE   BATEJOS

ANY 2019

Diumenge
Mes
 5 de la Tarda
13 Gener
català
10 Febrer
castellà
21 Abril
català
12 Maig
castellà
9 Juny
català
14 Juliol
castellà
8 Setembre
català
13 Octubre
castellà
10 Novembre
català
8 Desembre
castellà

Observacions :Inscripcions,mínim un mes abans del baptisme del nen/a

Fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement

Els Padrins, han de potar la partida del seu baptisme
Pares i Padrins, seran convocats a una reunió