CALENDARI    DE   BATEJOS

ANY 2020

Diumenge
Mes
 5 de la Tarda
12 Gener
català
9 Febrer
castellà
12 Abril
català
10 Maig
castellà
14 Juny
català
12 Juliol
castellà
13 Setembre
català
11 Octubre
castellà
8 Novembre
català
13 Desembre
castellà

Observacions Inscripcions: Mínim un mes abans del baptisme del nen/a

Mínimo un mes antes del bautismo del niño/nina

Fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement

Fotocopia del libro de familia o certificado de naciniento

Els Padrins, han de potar la partida del seu baptisme

Los padrinos tienen que traer la partida de su bautismo

 

Pares i Padrins, seran convocats a una reunió

Padres i Padrinos serán convocados a una reunión