CALENDARI    DE   BATEJOS

ANY 2018

Diumenge
Mes
 5 de la Tarda
14 Gener
català
11 Febrer
castellà
8 Abril
català
13 Maig
castellà
10 Juny
català
15 Juliol
castellà
9 Setembre
català
14 Octubre
castellà
11 Novembre
català
9 Desembre
castellà

Observacions :

Inscripcions,mínim un mes abans del baptisme del nen/a

Els Padrins, han de potar la partida del seu baptisme
Pares i Padrins, seran convocats a una reunió amb el Mn.