<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título
COLOQUIOS SOBRE LA FE
Litúrgia
tercer món
aprofundiment de la fe
vida creixent
 
       
     

 

CALENDARIO DEL CURSO 2009-2010
DÍA
MES
HORA

 

   
Pastoral dels Sagraments
18
OCTUBRE'O9
11,30 a 12,45
15
NOVIEMBRE 'O9
11,30 a 12,45
20
DICIEMBRE 'O9
11,30 a 12,45
17
ENERO '10
11,30 a 12,45
21
FEBRERO '10
11,30 a 12,45
 
21
MARZO '10
11,30 a 12,45
18
ABRIL '10
11,30 a 12,45
16
MAYO '10
11,30 a 12,45
20
JUNIO '10
FINAL DE CURSO
       
13 DE MARZO 2010 *******Pelegrinatge a Montserrat